Styczeń 26 2020 18:54:00
Zespół Szkół nr 20
O szkole
Historia
Dyrekcja
Sekretariat
Bilblioteka
Świetlica
Stołówka
Pomoc medyczna
Pedagog/Psycholog
Nauczyciele
Pracownicy administracji
Sport
Harcerstwo
Samorząd Szkolny
Dokumenty szkoły
Statut szkoły
PZO w SP-20
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program nauczania Wychowania do życia w rodzinie dla klasy 8
Regulaminy
Organizacja wycieczek
Nabór SP-20 2019/2020
Nabór do SP
Zasady rekrutacji
Obwody
Terminy postępowania
Kryteria rekrutacji
Wnioski
Rekrutacja do Szkół Ponadpodstawowych
E-nabór
Przedmioty punktowane
Rozporządzenie MEN
Zarządzenie Kuratora
Harmonogram
Prezentacja
Linki do stron
Dla ucznia
PROJEKT ZIT
Plan dzwonków
Zajęcia dodatkowe
Projekt edukacyjny
Konkursy przedmiotowe
Konkursy
Prawo Szkolne
Telefon zaufania
Egzamin ósmoklasisty
Kalendarz roku szkolnego
Rodzice
Dokumenty szkoły
Rada Rodziców
Wpłaty na Radę Rodziców
Licznik
--->>> <<<---
Wpłata na Radę Rodziców
Szanowni Państwo:Prezydium Rady Rodziców informuje, że składki na Radę Rodziców oraz opłaty za ksero można dokonywać bezpośrednio na konto RR.
Składki w roku szkolnym 2019/2020 wynoszą:


• Składka na Radę Rodziców:
* 40 zł – dla rodzica posiadającego jedno dziecko w szkole,
* 60 zł – dla rodziców posiadających więcej niż jedno dziecko w szkole (składka za wszystkie dzieci uczące się w naszej szkole).


• Składka na ksero:


• 30 zł od każdego ucznia uczęszczającego do szkoły.Wpłat należy dokonywać na konto:(nastąpiła zmiana nazwy banku – numer konta pozostał bez zmian).

RADA RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 z Oddziałami Integracyjnymi
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Szarych Szeregów 7
Santander Bank Polska S.A.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kombatantów 2
81 1090 1900 0000 0001 0572 8736
W tytule przelewu prosimy koniecznie podać:
• rodzaj wpłaty(składka lub ksero),
• imię i nazwisko ucznia,
• klasę.
Przykład:
składka RR uczeń Jan Nowak kl. 405sp
lub
ksero uczeń Jan Nowak kl. 405sp


Wychowawca otrzyma wykaz dokonanych wpłat, z którym obowiązkowo zapozna rodziców podczas zebrań (listopad, styczeń, marzec, maj).
1,521,952 Unikalnych wizyt