Styczeń 23 2019 10:07:28
Zespół Szkół nr 20
O szkole
Historia
Dyrekcja
Sekretariat
Bilbioteka
Świetlica
Stołówka
Pomoc medyczna
Pedagog/Psycholog
Nauczyciele
Pracownicy administracji
Klasy
Sport
Harcerstwo
Dokumenty szkoły
Statut szkoły
WZO w SP-20
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Regulaminy
Organizacja wycieczek
Dla ucznia
PROJEKT ZIT
Plan dzwonków
Podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Projekt edukacyjny
Konkursy przedmiotowe
Konkursy
Prawo Szkolne
Telefon zaufania
Egzamin gimnazjalny
Kalendarz roku szkolnego
Nabór SP-20
Propozycja obwodów SP
Rekrutacja 2018/2019
Wnioski
Nabór do GIM
Uchwała rekrutacja
Harmonogram rekrutacji
Wniosek rekrutacji-załącznik 1
Formularz rekrutacji-załącznik 2
Wstępna deklaracja wyboru klasy
Oświadczenie dot. religii
Oświadczenie dot. zajęć artystycznych

Dla uczniów klas III gim

E-nabór do szkół ponadgimnazjalnych
Adresy szkół i placówek ponadgimnazjalnych
Wyszukiwarka szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego
Rodzice
Dokumenty szkoły
Rada Rodziców
Wpłaty na Radę Rodziców
Licznik
--->>> <<<---
Kadra Nauczycielska

KADRA NAUCZYCIELSKA


SZKOŁA PODSTAWOWA

 • Brandt Aleksandra - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Broniarczyk Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Bronowicka Beata - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Cieśla-Baranowska Jolanta - nauczyciel matematyki
 • Dowejko Brygida - nauczyciel przyrody
 • Ernst Piotr - nauczyciel historii
 • Fabian Edyta - nauczyciel matematyki
 • Frątczak Kamila - nauczyciel zajęć komputerowych i informatyki
 • Gizmunt Barbara - nauczyciel języka angielskiego, wychowania do życia w rodzinie
 • Gordzijewski Grzegorz-nauczyciel religii
 • Haufa Michał - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Hubiak Dariusz - nauczyciel religii
 • Janiec Jolanta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Jankowska Beata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Karolczuk Paweł - nauczyciel języka angielskiego
 • Kęska Barbara - nauczyciel języka angielskiego
 • Kisiel Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • ks. Kot Przemysław - nauczyciel religii
 • ks. Koźmiński Adam - nauczyciel religii
 • Kotkowska Danuta - nauczyciel zajęć komputerowych i informatyki
 • Kowalczuk Beata - nauczyciel języka polskiego
 • Kozłowska Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Kraft Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Krawiec Aleksandra- nauczyciel języka polskiego
 • Kroplewski Zbigniew - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Krupko Grażyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Kujawa Beata - nauczyciel przyrody, doradca metodyczny
 • Leciejewska Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Lisowska Dorota - nauczyciel zajęć komputerowych i informatyki
 • Maj Alicja - nauczyciel zajęć technicznych, techniki, historii
 • Majewicz Alicja - nauczyciel matematyki, przyrody
 • Malewicz-Staborska Ewa -nauczyciel języka polskiego
 • Marchel-Chmielewska Iwona - nauczyciel języka polskiego, historii
 • Marcinkowska Marta - nauczyciel przyrody
 • Matusiak Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Mikucka Magdalena - nauczyciel języka angielskiego
 • Muszyńska Katarzyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Nawrocka Beata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Niedzielan Katarzyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Nogły Mariola - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Nowicka Magdalena - nauczyciel języka angielskiego -urlop macierzyński
 • Okoński Krzysztof - nauczyciel historii
 • Pawłowicz-Bielska Katarzyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Peszko Beata - nauczyciel plastyki
 • ks.Piestrzyński Piotr - nauczyciel religii
 • Pietraszewska Jolanta - nauczyciel matematyki
 • Pietruszkiewicz Elżbieta - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Piotrowicz Renata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Protoklitow Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Raszpla Maja - nauczyciel religii -urlop wychowawczy
 • Rząd Anna - nauczyciel matematyki
 • Sągajłło-Frączkiewicz Małgorzata - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Słowik Agnieszka - nauczyciel języka angielskiego
 • Smolik Bożena - nauczyciel przyrody
 • Sobczuk Grażyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Sokolińska-Urkiel Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Sprogis Lucyna - nauczyciel matematyki
 • Stanulewicz Arleta - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Szatkowska Agnieszka - nauczyciel języka angielskiego
 • Szlempo Ewa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolne j
 • Szuniewicz Izabela - nauczyciel języka polskiego
 • Świerczyńska Agnieszka - nauczyciel języka polskiego-urlop wychowawczy
 • Trocewicz-Kałużna Anna - nauczyciel języka angielskiego
 • Walicka Beata - nauczyciel języka angielskiego
 • Walko Iwona - nauczyciel języka polskiego
 • Walużyniec-Kurowska Bożena - nauczyciel języka polskiego-urlop wychowawczy
 • Wichowska Katarzyna - nauczyciel muzyki
 • Wieczorek Teresa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Zacharuk Anna - nauczyciel religii -urlop wychowawczy
 • Zawadzka Renata - nauczyciel języka polskiego
 • Żyźniewska Ewa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

  GIMNAZJUM
 • Bandur Lucyna - nauczyciel matematyki
 • Bednarska-Nestor Barbara - nauczyciel fizyki
 • Bilińska Barbara - nauczyciel języka polskiego, doradca metodyczny
 • Bronowicki Ryszard - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Ernst Piotr - nauczyciel historii
 • Fabian Edyta - nauczyciel matematyki
 • Frątczak Kamila - nauczyciel informatyki
 • Gałat Ewa - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Gizmunt Barbara - nauczyciel języka angielskiego, wychowania do życia w rodzinie
 • Gręzicka Monika - nauczyciel języka francuskiego
 • Handrysiak Halina - nauczyciel chemii
 • Jarczak Anna - nauczyciel matematyki
 • Jaworska-Głazik Justyna - nauczyciel języka polskiego
 • Koitka Jarosław - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Kościelniak Andrzej - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Ks. Kot Przemysław- nauczyciel religii
 • Kotkowska Danuta - nauczyciel informatyki, techniki
 • Koziura Jerzy - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Marchel-Chmielewska Iwona - nauczyciel języka polskiego, historii
 • Maciejewska Anetta - nauczyciel języka niemieckiego
 • Maj Alicja - nauczyciel historii, techniki
 • Majewicz Alicja - nauczyciel geografii
 • Malewicz-Staborska Ewa -nauczyciel języka polskiego
 • Marcinkowska Marta - nauczyciel biologii
 • Mikucka Magdalena - nauczyciel języka angielskiego
 • Molski Dariusz - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Nowicka Magdalena - nauczyciel języka angielskiego - urlop macierzyński
 • Nowicki Krzysztof - nauczyciel języka angielskiego
 • Ostropolska-Kurcek Teresa - nauczyciel matematyki
 • Okoński Krzysztof - nauczyciel wos-u, historii
 • Pawlicka Danuta - nauczyciel języka polskiego, zajęć artystycznych
 • Peszko Beata - nauczyciel plastyki, zajęć artystycznych
 • Pietrzak Małgorzata - nauczyciel języka niemieckiego
 • Smolik Bożena - nauczyciel biologii
 • Starzyński Sławomir - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 • Szatkowska Agnieszka - nauczyciel języka angielskiego
 • Szuniewicz Izabela - nauczyciel języka polskiego
 • Walużyniec-Kurowska Bożena - nauczyciel języka polskiego-urlop wychowawczy
 • Wichowska Katarzyna - nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych
 • Zawadzka Renata - nauczyciel języka polskiego

  ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
 • Gewert Katarzyna
 • Skrętna Weronika
 • Kowalska Natalia
 • Piechota-Bury Iwona

  PEDAGODZY w Szkole Podstawowej i Gimnazjum
 • Furmaniak Magdalena - pedagog szkolny- wspierający
 • Michałowska Dorota - pedagog szkolny- wspierający
 • Kubiś Urszula - pedagog szkolny- wspierający
 • Nadrowska Agnieszka - pedagog szkolny-wspierający
 • Brenk Iwona - pedagog szkolny-wspierający
 • Skrzypek Ewa - pedagog w Szkole Podstawowej
 • Solińska-Mackiewicz Aurelia - pedagog w Gimnazjum
  PSYCHOLOG
 • Wysocka Monika

  LOGOPEDA
 • Bieniek Ewa

  ŚWIETLICA
 • Sadowska-Druć Krystyna - kierownik
 • Adamska Marta
 • Horyń Marika
 • Jabłońska Dorota
 • Czubak Olga
 • Toporowska Dorota

  BIBLIOTEKA
 • Stefanów Irena - kierownik
 • Tokarek Jolanta
 • Dowejko Brygida

  Nauczyciele emeryci i renciści:
  • Aniśkiewicz Ewa- nauczyciel świetlicy
  • Abramczuk Dorota- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  • Bałanda Krystyna- nauczyciel języka niemieckiego
  • Bandur Lucyna- nauczyciel matematyki
  • Bobrowicz Krystyna- Dyrektor Szkoły-nauczyciel języka polskiego
  • Bojanowski Bogusław- w-ce Dyrektor Szkoły - nauczyciel historii
  • Brenk Iwona- w-ce Dyrektor Szkoły - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  • Brzeźniakiewicz Teresa- nauczyciel matematyki
  • Buczak Jerzy- nauczyciel wychowania fizycznego
  • Cicha Krystyna - nauczyciel matematyki
  • Derkacz Janina- nauczyciel informatyki
  • Gołąbek Danuta- nauczyciel historii, wos-u
  • Heyser Jadwiga- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  • Hennig Renata- nauczyciel wychowania fizycznego
  • Jarosz Krystyna- nauczyciel języka polskiego
  • Jędraszczyk Krystyna- nauczyciel matematyki
  • Kalwat Helena- nauczyciel bibliotekarz
  • Krawczyk Ewa- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  • Kroplewski Zbigniew- nauczyciel wychowania fizycznego
  • Konieczny Eugeniusz – nauczyciel świetlicy
  • Kupiec Krystyna- nauczyciel języka polskiego
  • Kuska Elżbieta- nauczyciel
  • Lamach Aniela- nauczyciel
  • Leonowicz Bożena - nauczyciel
  • Leśniańska Franciszka- nauczyciel
  • Łaszczewska Urszula- w-ce Dyrektor Szkoły - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  • Łozińska Stanisława – nauczyciel języka polskiego
  • Molska Grażyna- nauczyciel wychowania fizycznego
  • Paciorek Katarzyna- nauczyciel
  • Połeć-Ladowska Janina- nauczyciel wychowania fizycznego
  • Rochowiak-Maternik Irena- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  • Rybarczyk Irena- nauczyciel fizyki
  • Sprogis Lucyna- nauczyciel matematyki
  • Stachowiak Elżbieta- nauczyciel matematyki
  • Stankowski Andrzej- nauczyciel wychowania fizycznego
  • Szuszkiewicz Henryka- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  • Urbanowicz Irena- nauczyciel matematyki
  • Zalewska Irena- nauczyciel geografii
  • Zarychta Romana- nauczyciel historii
  • Zbruk Elżbieta- nauczyciel matematyki
  • Zielińska Daniela –nauczyciel bibliotekarz
  • Żurawska Irena- nauczyciel języka polskiego

   Nauczyciele, którzy odeszli:
   • Śp. Dziatkowiak Maria - nauczyciel matematyki
   • Śp. Krawczyk Euzebiusz – nauczyciel geografii
   • Śp. Mieszkowicz Krystyna-nauczyciel bibliotekarz
   • Śp. Ptak Anna - nauczyciel matematyki
   • Śp. Pękalska Grażyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Śp. Podolska Lucyna
   • Śp. Stępkowska Lucyna-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Śp. Wachowiak Teresa-nauczyciel świetlicy
   • Śp. Wasik-Młynarczyk Halina-nauczyciel wychowania fizycznego


    W szkole pracowali również:
   • Adamski Marek –nauczyciel wychowania fizycznego
   • Baj-Nawrocka –nauczyciel języka angielskiego
   • Balbierz Agnieszka-nauczyciel języka polskiego
   • Bałanda Aneta –nauczyciel angielskiego
   • Baran Maria-pedagog szkolny
   • Baranowska Renata –nauczyciel bibliotekarz
   • Bartoszewski Jan-nauczyciel języka angielskiego
   • Białas Małgorzata –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Bieńkowski Tadeusz –nauczyciel wychowania fizycznego
   • Błońska Bożena –nauczyciel religii
   • Brenk Ewa –nauczyciel świetlicy
   • Bryłka Magdalena-nauczyciel biologii
   • Bogusz Marek-nauczyciel techniki, w-ce Dyrektor Szkoły
   • Bohdanowicz Grażyna-nauczyciel języka polskiego
   • Borda Elżbieta -nauczyciel matematyki
   • Borcz Beata-nauczyciel religii
   • Borcz Maria –nauczyciel religii
   • Borkowska Czesława –nauczyciel świetlicy
   • Borowczak Barbara –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, religii, bibliotekarz
   • Borowiak Krystyna-nauczyciel języka polskiego
   • Borowiecka Katarzyna –nauczyciel języka polskiego
   • Borzdyńska Irena-nauczyciel świetlicy
   • Buczak Anna –nauczyciel historii, w-ce Dyrektor Szkoły
   • Budny Wioletta-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Budzyńska Irena-nauczyciel wychowania fizycznego
   • Burdziak Wioletta -nauczyciel języka polskiego
   • Bytniewska Renata-nauczyciel języka rosyjskiego
   • Cejba Karbownik Anna -nauczyciel
   • Cieśla Teresa –nauczyciel matematyki
   • Cichocki Tomasz –nauczyciel muzyki
   • Chłopek Izabela-nauczyciel świetlicy
   • Chmiel Jarosław-nauczyciel techniki
   • Chodacka Danuta-nauczyciel techniki
   • Chodarewicz Magdalena-nauczyciel matematyki
   • Chomicz Jacek-nauczyciel informatyki
   • Chorużyk Danuta-nauczyciel religii
   • Czaja Andrzej-nauczyciel języka polskiego
   • Czapczyk Aniela - nauczyciel religii
   • Czech-Rzepkowska Anna -nauczyciel muzyki
   • Czerniawski Robert –nauczyciel techniki
   • Czerniawski Marek-nauczyciel
   • Czernik Renata –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego
   • Czekan Maria-nauczyciel muzyki
   • Dajworski Wiesław-nauczyciel
   • Dańko Ewa –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Darasz Renata -nauczyciel
   • Diakonów Sławomir-nauczyciel wychowania fizycznego
   • Drwęska Dorota-nauczyciel świetlicy
   • Drewniak Ewa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Dominiak Beata-nauczyciel
   • Dworak Jolanta –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Dudojć Urszula-nauczyciel
   • ks.Duszczak Tomasz-nauczyciel religii
   • Dutkiewicz Jerzy-nauczyciel
   • Dużak Izabela-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Ks.Duszczak Tomasz-nauczyciel religii
   • Dydo Beata –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Dylus Jacek -nauczyciel
   • Ejsmont-Dydo Beata-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Gabryszyn Radosław –nauczyciel religii
   • Gabryliszyn Ewa –nauczyciel religii
   • Głębocka Ewa-nauczyciel plastyki
   • Głowacka Teresa-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Głuszczak Urszula-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Głuszczak Konrad –nauczyciel języka angielskiego
   • Gibas Czesław –pedagog szkolny
   • Gintowt Jolanta-nauczyciel wychowania fizycznego
   • Gordzijewska Anna-nauczyciel religii
   • Górska Jarosława-nauczyciel techniki
   • Gołąbek Agata –nauczyciel języka angielskiego
   • Gonciarska- Kołtun Małgorzata-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego
   • Goździcka-Marciniak Małgorzata –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Górski Wiesław-nauczyciel informatyki, techniki
   • Gramza Sławomir-nauczyciel religii
   • Grochola Elżbieta-nauczyciel języka polskiego
   • Gruszczyńska Jolanta –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz
   • Gryga Ryszard –nauczyciel techniki
   • Grzeszczak Ewa -nauczyciel
   • Helwich Hanna –nauczyciel świetlicy
   • Heyser Bernadeta –nauczyciel świetlicy
   • Hulbój Marzena-nauczyciel historii
   • Horyń Barbara-nauczyciel plastyki, muzyki, sztuki
   • Hryniewicz Janusz-nauczyciel religii
   • Iwiński Daniel-nauczyciel
   • Jach Mirosława –nauczyciel
   • Jałowy Ewa –nauczyciel religii
   • Jakubow Piotr –nauczyciel języka angielskiego
   • Janiak Beata –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Jank Beata-siostra -nauczyciel religii
   • Janowiak-Burdziuk Elżbieta-nauczyciel języka polskiego
   • Jaroszek Anna –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Jaskólska Małgorzata –nauczyciel religii
   • Jaworski Krzysztof-nauczyciel wychowania fizycznego
   • Józefów Krystyna –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego
   • Kania Franciszka-nauczyciel matematyki
   • Kaptur Joanna-nauczyciel
   • Karbownik Anna –nauczyciel świetlicy
   • Karolkowska Małgorzata-nauczyciel języka polskiego
   • Kaszyńska Lidia –pedagog szkolny
   • Kawa Grażyna –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Kedo Vira –nauczyciel języka angielskiego
   • Kędziora Iwona –nauczyciel świetlicy
   • Kędziorska Agnieszka –nauczyciel przyrody
   • Kępka Mariusz –nauczyciel religii
   • Kępka Piotr-nauczyciel religii
   • Klimaszewski Ludwik –nauczyciel muzyki
   • Klimczak Katarzyna -nauczyciel
   • Kłudka Grażyna-nauczyciel fizyki
   • Koitka Ewa –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Kominowska Halina-nauczyciel świetlicy
   • Korsak Iwona -nauczyciel
   • Koterla Jadwiga –nauczyciel religii
   • Kowalska Anna –nauczyciel języka niemieckiego
   • Koźmiński Adam-nauczyciel religii
   • Kropa Wioletta –nauczyciel muzyki
   • Królikowski Bogdan-nauczyciel matematyki
   • Krukowska Izabela –nauczyciel świetlicy
   • Kruszel Katarzyna-nauczyciel historii
   • Kubacka Julia –nauczyciel języka angielskiego
   • Kulik Beata -nauczyciel
   • Kulma Mariusz –nauczyciel muzyki
   • Kunicki Mirosław-nauczyciel wychowania fizycznego, biologii
   • Kutyła-Wachnowicz Anna-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego
   • Kuś Elżbieta-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka niemieckiego
   • Kuźmicka Zuzanna –nauczyciel biologii
   • Kwiecińska Anna –nauczyciel muzyki
   • Lalik Małgorzata –nauczyciel języka angielskiego
   • Lamch Aniela
   • Legan Romualda –nauczyciel języka polskiego
   • Leonowicz Bożena
   • Lenart Renata -nauczyciel
   • Leśniańska Franciszka
   • Leśny Jarosław –nauczyciel religii
   • Lewandowska Bożena –nauczyciel języka rosyjskiego
   • Lewandowski Marek –nauczyciel historii
   • Lewczuk Czesława-nauczyciel matematyki
   • Lirka Roman –nauczyciel religii
   • Linkiewicz Alina –nauczyciel geografii
   • Lisowska Gabriela -nauczyciel
   • Łukaszewicz Izabela –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Matus Anna -nauczyciel
   • Maculewicz Michał-nauczyciel muzyki
   • Magierska Marzanna-nauczyciel
   • Malinowska Katarzyna –nauczyciel języka niemieckiego
   • Malinowska Roksana -nauczyciel
   • Mahlke Mariola –nauczyciel
   • Majchrowska Barbara-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Manikowska Katarzyna -nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Maszkowska Elzbieta-nauczyciel języka polskiego
   • Materyński Andrzej–nauczyciel religii
   • Matrejek Aleksander-nauczyciel informatyki, w-ce Dyrektor Szkoły
   • Mazur Marcin-nauczyciel religii
   • Młynarczyk Helena–nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Michalak Arleta–nauczyciel geografii
   • Michałowska Dorota-nauczyciel języka polskiego
   • Migdalska Anna-nauczyciel plastyk, muzyki, sztuki
   • Molska Grażyna-nauczyciel wychowania fizycznego
   • Mołodczak Stefania–nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Motyl-Komoda Ewa–nauczyciel religii
   • Mamczyc Małgorzata -nauczyciel
   • Moroz Bogusław–nauczyciel techniki
   • Moroz Grażyna–nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, w-ce Dyrektor Szkoły
   • Myśliwiec Józef –nauczyciel wychowania fizycznego
   • Muńko Agata-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Nawrocki Gustaw –nauczyciel plastyki
   • Najdek Ireneusz-nauczyciel religii
   • Nowakowska Dorota-nauczyciel świetlicy
   • Nowosiadło Małgorzata –nauczyciel języka rosyjskiego
   • Nowicka Danuta -nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, biologii, w-ce Dyrektor Szkoły
   • Nowakowska Anna-nauczyciel techniki
   • Norsesowicz Anna –nauczyciel świetlicy
   • Olczyk Katarzyna -nauczyciel
   • Olszowy Jolanta –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Osiewicz Tomasz –nauczyciel bibliotekarz
   • Opara Anna -nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Paciorek Katarzyna
   • Panfil Ewa -nauczyciel
   • Pasierbowicz Jan-nauczyciel religii
   • Paśniewska Anna-nauczyciel
   • Pawlik Władysław –nauczyciel religii
   • Petri Zbigniew –nauczyciel matematyki
   • Piątkowska Anna –nauczyciel matematyki
   • Piechocka Joanna-nauczyciel języka polskiego
   • Piekoszewski Mariusz –nauczyciel religii
   • Pięta Arleta –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Pikuta Bożena -nauczyciel
   • Pławska Danuta-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Poniedziałek Joanna –nauczyciel informatyki
   • Porada Anna –nauczyciel języka niemieckiego
   • Porąbka Anna-nauczyciel religii
   • Porańczyk Maria –nauczyciel muzyki
   • Przewoźnik Jan –nauczyciel języka angielskiego
   • Przewoźnik Danuta -nauczyciel
   • Przybysz Małgorzata-nauczyciel świetlicy
   • Przybysz Dorota –nauczyciel świetlicy
   • Pudełko Sabina –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, geografii
   • Pytka Zbigniew –nauczyciel techniki
   • Radecka Elżbieta –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Radlińska-Tyma Roksana-nauczyciel języka angielskiego
   • Rawa Ewa-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Rawa Mirosław-nauczyciel wychowania fizycznego
   • Rawska Maria –nauczyciel języka angielskiego
   • Rembelińska Arleta-nauczyciel języka angielskiego
   • Rogalska Brygida-nauczyciel
   • Rokosz Robert-nauczyciel języka niemieckiego
   • Roman Anna-nauczyciel języka angielskiego
   • Romanowicz Joanna –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Romanowska Lucyna-pedagog szkolny
   • Rość Urszula -nauczyciel
   • Rzepecka Stanisława -nauczyciel matematyki
   • Sender Janusz-nauczyciel
   • Senyszyn Tadeusz –nauczyciel świetlicy
   • Seweryńska Henryka-nauczyciel
   • Sieczka Andrzej –nauczyciel religii
   • Sieniuć Grzegorz –nauczyciel religii
   • Sienkiewicz Joanna-nauczyciel matematyki
   • Sikorska Ewa - nauczyciel informatyki
   • Sikorski Marian -nauczyciel
   • Siwik Stanisława –nauczyciel matematyki
   • Skowroński Andrzej –nauczyciel muzyki
   • Skrentna Weronika –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Sławuta Beata-nauczyciel
   • Sochacki Antoni –nauczyciel historii
   • Sodal Aldona -nauczyciel
   • Sowińska Beata –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki
   • Staniszewska Joanna -nauczyciel
   • Stankiewicz Beata –nauczyciel biologii
   • Steć Hanna –nauczyciel religii
   • Stefanowicz Urszula-nauczyciel religii
   • Stempniewicz Monika-nauczyciel matematyki
   • Strzesak Halina-nauczyciel języka polskiego
   • Sural Agnieszka –nauczyciel religii
   • Sychowska-Grygiel Dorota-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Szadkowski Jacek -nauczyciel
   • Szakiel Jerzy-nauczyciel religii
   • Szawerda Anna -nauczyciel
   • Szelczyńska Karina -nauczyciel
   • Szczepanik Małgorzata -nauczyciel
   • Szczepańska Grażyna-nauczyciel
   • Szczerba Barbara –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Szcześniewska Irena -nauczyciel
   • Szkwarek Krzysztof –nauczyciel religii
   • Szumińska Bogumiła-nauczyciel wychowania fizycznego
   • Szwec-Nadworny Piotr nauczyciel religii obrządku grekokatolickiego
   • Szwonka Elżbieta-nauczyciel języka polskiego
   • Szydełko Ludwik-nauczyciel matematyki
   • Świerczyńska Maria –nauczyciel języka polskiego
   • Telec Aleksandra –nauczyciel muzyki
   • Thel Irena-nauczyciel matematyki
   • Trepczyk Zofia-nauczyciel religii
   • Tomasik Renata-nauczyciel
   • Toruńczak Wioletta –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Truszczyńska Natalia –nauczyciel
   • Urbanowicz Irena-nauczyciel matematyki
   • Wawrzkiewicz Romana –nauczyciel języka polskiego
   • Wasik Maria-nauczyciel świetlicy
   • Wasilkowska Janina –nauczyciel bibliotekarz
   • Wasylkowicz Iwona-nauczyciel bibliotekarz
   • Węglewski Robert –nauczyciel religii
   • Węgrzanowska Emma-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz
   • Wilczyńska Łucja-nauczyciel języka polskiego
   • Wilk Anna –nauczyciel języka niemieckiego
   • Wiśniewska Ewa-nauczyciel świetlicy
   • Wiśniewska Renata-nauczyciel
   • Wróbel Joachim-nauczyciel muzyki
   • Wojtas-Ślubowska Donata-nauczyciel
   • Wolińska Iwona –nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz
   • Wołoszyn Zofia -nauczyciel
   • Wójtowicz Alicja-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Wyszyńska Renata-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Vintoniv Volodymyr -nauczyciel religii obrządku grekokatolickiego
   • Zalewska Renata –nauczyciel
   • Zaleska Irena-nauczyciel geografii
   • Zachowska Izabela-nauczyciel
   • Zapart Paweł-nauczyciel języka polskiego
   • Zawiszak Mieczysława –nauczyciel języka polskiego
   • Zatylna Agnieszka-nauczyciel bibliotekarz
   • Złotnicka Monika –nauczyciel religii
   • Zmyślony Dominik –nauczyciel biologii
   • Zwierzchowska Zofia –nauczyciel języka angielskiego
   • Zwierzchlewska Ewa-nauczyciel religii
   • Zwierzchlewski Wojciech-nauczyciel techniki
   • Żuk Artur –nauczyciel religii
   • Żurakowska Katarzyna –nauczyciel religii
   • Żurawiecka Elżbieta –nauczyciel


    Jeśli zauważyłeś(-łaś), że nie ma Cię na żadnej liście
    lub znalazłeś (-łaś) jakieś pomyłki lub nieścisłości,
    a byłeś(-łaś) nauczycielem naszej placówki
    to napisz do nas, a na pewno to uzupełnimy lub naprawimy!!!
    e-mail: zs20@zs20.webserwer.pl


    Z góry dziękujemy!!!
 • Elektroniczny Dziennik
  BIP
  XXX-LECIE SZKOŁY
  OBCHODY
  MEDIA O NAS
  FOTOGALERIA
  Przyjaciele Szkoły


  Certyfikaty


  Logowanie
  Nazwa użytkownika

  Hasło  Nie możesz się zalogować?
  Poproś o nowe hasło
  Wygenerowano w sekund: 0.01 1,301,314 Unikalnych wizyt