Styczeń 26 2020 18:02:46
Zespół Szkół nr 20
O szkole
Historia
Dyrekcja
Sekretariat
Bilblioteka
Świetlica
Stołówka
Pomoc medyczna
Pedagog/Psycholog
Nauczyciele
Pracownicy administracji
Sport
Harcerstwo
Samorząd Szkolny
Dokumenty szkoły
Statut szkoły
PZO w SP-20
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program nauczania Wychowania do życia w rodzinie dla klasy 8
Regulaminy
Organizacja wycieczek
Nabór SP-20 2019/2020
Nabór do SP
Zasady rekrutacji
Obwody
Terminy postępowania
Kryteria rekrutacji
Wnioski
Rekrutacja do Szkół Ponadpodstawowych
E-nabór
Przedmioty punktowane
Rozporządzenie MEN
Zarządzenie Kuratora
Harmonogram
Prezentacja
Linki do stron
Dla ucznia
PROJEKT ZIT
Plan dzwonków
Zajęcia dodatkowe
Projekt edukacyjny
Konkursy przedmiotowe
Konkursy
Prawo Szkolne
Telefon zaufania
Egzamin ósmoklasisty
Kalendarz roku szkolnego
Rodzice
Dokumenty szkoły
Rada Rodziców
Wpłaty na Radę Rodziców
Licznik
--->>> <<<---
Kadra Nauczycielska

KADRA NAUCZYCIELSKA


SZKOŁA PODSTAWOWA

 • Brandt Aleksandra - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Broniarczyk Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Bronowicka Beata - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Cieśla-Baranowska Jolanta - nauczyciel matematyki
 • Dowejko Brygida - nauczyciel przyrody
 • Ernst Piotr - nauczyciel historii
 • Fabian Edyta - nauczyciel matematyki
 • Frątczak Kamila - nauczyciel zajęć komputerowych i informatyki
 • Gizmunt Barbara - nauczyciel języka angielskiego, wychowania do życia w rodzinie
 • Gordzijewski Grzegorz-nauczyciel religii
 • Haufa Michał - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Hubiak Dariusz - nauczyciel religii
 • Janiec Jolanta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Jankowska Beata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Karolczuk Paweł - nauczyciel języka angielskiego
 • Kęska Barbara - nauczyciel języka angielskiego
 • Kisiel Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • ks. Kot Przemysław - nauczyciel religii
 • ks. Koźmiński Adam - nauczyciel religii
 • Kotkowska Danuta - nauczyciel zajęć komputerowych i informatyki
 • Kowalczuk Beata - nauczyciel języka polskiego
 • Kozłowska Anna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Kraft Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Krawiec Aleksandra- nauczyciel języka polskiego
 • Kroplewski Zbigniew - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Krupko Grażyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Kujawa Beata - nauczyciel przyrody, doradca metodyczny
 • Leciejewska Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Lisowska Dorota - nauczyciel zajęć komputerowych i informatyki
 • Maj Alicja - nauczyciel zajęć technicznych, techniki, historii
 • Majewicz Alicja - nauczyciel matematyki, przyrody
 • Malewicz-Staborska Ewa -nauczyciel języka polskiego
 • Marchel-Chmielewska Iwona - nauczyciel języka polskiego, historii
 • Marcinkowska Marta - nauczyciel przyrody
 • Matusiak Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Mikucka Magdalena - nauczyciel języka angielskiego
 • Muszyńska Katarzyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Nawrocka Beata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Niedzielan Katarzyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Nogły Mariola - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Nowicka Magdalena - nauczyciel języka angielskiego -urlop macierzyński
 • Okoński Krzysztof - nauczyciel historii
 • Pawłowicz-Bielska Katarzyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Peszko Beata - nauczyciel plastyki
 • ks.Piestrzyński Piotr - nauczyciel religii
 • Pietraszewska Jolanta - nauczyciel matematyki
 • Pietruszkiewicz Elżbieta - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Piotrowicz Renata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Protoklitow Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Raszpla Maja - nauczyciel religii -urlop wychowawczy
 • Rząd Anna - nauczyciel matematyki
 • Sągajłło-Frączkiewicz Małgorzata - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Słowik Agnieszka - nauczyciel języka angielskiego
 • Smolik Bożena - nauczyciel przyrody
 • Sobczuk Grażyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Sokolińska-Urkiel Elżbieta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Sprogis Lucyna - nauczyciel matematyki
 • Stanulewicz Arleta - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Szatkowska Agnieszka - nauczyciel języka angielskiego
 • Szlempo Ewa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolne j
 • Szuniewicz Izabela - nauczyciel języka polskiego
 • Świerczyńska Agnieszka - nauczyciel języka polskiego-urlop wychowawczy
 • Trocewicz-Kałużna Anna - nauczyciel języka angielskiego
 • Walicka Beata - nauczyciel języka angielskiego
 • Walko Iwona - nauczyciel języka polskiego
 • Walużyniec-Kurowska Bożena - nauczyciel języka polskiego-urlop wychowawczy
 • Wichowska Katarzyna - nauczyciel muzyki
 • Wieczorek Teresa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Zacharuk Anna - nauczyciel religii -urlop wychowawczy
 • Zawadzka Renata - nauczyciel języka polskiego
 • Żyźniewska Ewa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

  GIMNAZJUM
 • Bandur Lucyna - nauczyciel matematyki
 • Bednarska-Nestor Barbara - nauczyciel fizyki
 • Bilińska Barbara - nauczyciel języka polskiego, doradca metodyczny
 • Bronowicki Ryszard - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Ernst Piotr - nauczyciel historii
 • Fabian Edyta - nauczyciel matematyki
 • Frątczak Kamila - nauczyciel informatyki
 • Gałat Ewa - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Gizmunt Barbara - nauczyciel języka angielskiego, wychowania do życia w rodzinie
 • Gręzicka Monika - nauczyciel języka francuskiego
 • Handrysiak Halina - nauczyciel chemii
 • Jarczak Anna - nauczyciel matematyki
 • Jaworska-Głazik Justyna - nauczyciel języka polskiego
 • Koitka Jarosław - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Kościelniak Andrzej - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Ks. Kot Przemysław- nauczyciel religii
 • Kotkowska Danuta - nauczyciel informatyki, techniki
 • Koziura Jerzy - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Marchel-Chmielewska Iwona - nauczyciel języka polskiego, historii
 • Maciejewska Anetta - nauczyciel języka niemieckiego
 • Maj Alicja - nauczyciel historii, techniki
 • Majewicz Alicja - nauczyciel geografii
 • Malewicz-Staborska Ewa -nauczyciel języka polskiego
 • Marcinkowska Marta - nauczyciel biologii
 • Mikucka Magdalena - nauczyciel języka angielskiego
 • Molski Dariusz - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Nowicka Magdalena - nauczyciel języka angielskiego - urlop macierzyński
 • Nowicki Krzysztof - nauczyciel języka angielskiego
 • Ostropolska-Kurcek Teresa - nauczyciel matematyki
 • Okoński Krzysztof - nauczyciel wos-u, historii
 • Pawlicka Danuta - nauczyciel języka polskiego, zajęć artystycznych
 • Peszko Beata - nauczyciel plastyki, zajęć artystycznych
 • Pietrzak Małgorzata - nauczyciel języka niemieckiego
 • Smolik Bożena - nauczyciel biologii
 • Starzyński Sławomir - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 • Szatkowska Agnieszka - nauczyciel języka angielskiego
 • Szuniewicz Izabela - nauczyciel języka polskiego
 • Walużyniec-Kurowska Bożena - nauczyciel języka polskiego-urlop wychowawczy
 • Wichowska Katarzyna - nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych
 • Zawadzka Renata - nauczyciel języka polskiego

  ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
 • Gewert Katarzyna
 • Skrętna Weronika
 • Kowalska Natalia
 • Piechota-Bury Iwona

  PEDAGODZY w Szkole Podstawowej i Gimnazjum
 • Furmaniak Magdalena - pedagog szkolny- wspierający
 • Michałowska Dorota - pedagog szkolny- wspierający
 • Kubiś Urszula - pedagog szkolny- wspierający
 • Nadrowska Agnieszka - pedagog szkolny-wspierający
 • Brenk Iwona - pedagog szkolny-wspierający
 • Skrzypek Ewa - pedagog w Szkole Podstawowej
 • Solińska-Mackiewicz Aurelia - pedagog w Gimnazjum
  PSYCHOLOG
 • Wysocka Monika

  LOGOPEDA
 • Bieniek Ewa

  ŚWIETLICA
 • Sadowska-Druć Krystyna - kierownik
 • Adamska Marta
 • Horyń Marika
 • Jabłońska Dorota
 • Czubak Olga
 • Toporowska Dorota

  BIBLIOTEKA
 • Stefanów Irena - kierownik
 • Tokarek Jolanta
 • Dowejko Brygida

  Nauczyciele emeryci i renciści:
  • Aniśkiewicz Ewa- nauczyciel świetlicy
  • Abramczuk Dorota- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  • Bałanda Krystyna- nauczyciel języka niemieckiego
  • Bandur Lucyna- nauczyciel matematyki
  • Bobrowicz Krystyna- Dyrektor Szkoły-nauczyciel języka polskiego
  • Bojanowski Bogusław- w-ce Dyrektor Szkoły - nauczyciel historii
  • Brenk Iwona- w-ce Dyrektor Szkoły - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  • Brzeźniakiewicz Teresa- nauczyciel matematyki
  • Buczak Jerzy- nauczyciel wychowania fizycznego
  • Cicha Krystyna - nauczyciel matematyki
  • Derkacz Janina- nauczyciel informatyki
  • Gołąbek Danuta- nauczyciel historii, wos-u
  • Heyser Jadwiga- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  • Hennig Renata- nauczyciel wychowania fizycznego
  • Jarosz Krystyna- nauczyciel języka polskiego
  • Jędraszczyk Krystyna- nauczyciel matematyki
  • Kalwat Helena- nauczyciel bibliotekarz
  • Krawczyk Ewa- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  • Kroplewski Zbigniew- nauczyciel wychowania fizycznego
  • Konieczny Eugeniusz – nauczyciel świetlicy
  • Kupiec Krystyna- nauczyciel języka polskiego
  • Kuska Elżbieta- nauczyciel
  • Lamach Aniela- nauczyciel
  • Leonowicz Bożena - nauczyciel
  • Leśniańska Franciszka- nauczyciel
  • Łaszczewska Urszula- w-ce Dyrektor Szkoły - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  • Łozińska Stanisława – nauczyciel języka polskiego
  • Molska Grażyna- nauczyciel wychowania fizycznego
  • Paciorek Katarzyna- nauczyciel
  • Połeć-Ladowska Janina- nauczyciel wychowania fizycznego
  • Rochowiak-Maternik Irena- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  • Rybarczyk Irena- nauczyciel fizyki
  • Sprogis Lucyna- nauczyciel matematyki
  • Stachowiak Elżbieta- nauczyciel matematyki
  • Stankowski Andrzej- nauczyciel wychowania fizycznego
  • Szuszkiewicz Henryka- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  • Urbanowicz Irena- nauczyciel matematyki
  • Zalewska Irena- nauczyciel geografii
  • Zarychta Romana- nauczyciel historii
  • Zbruk Elżbieta- nauczyciel matematyki
  • Zielińska Daniela –nauczyciel bibliotekarz
  • Żurawska Irena- nauczyciel języka polskiego

   Nauczyciele, którzy odeszli:
   • Śp. Dziatkowiak Maria - nauczyciel matematyki
   • Śp. Krawczyk Euzebiusz – nauczyciel geografii
   • Śp. Mieszkowicz Krystyna-nauczyciel bibliotekarz
   • Śp. Ptak Anna - nauczyciel matematyki
   • Śp. Pękalska Grażyna - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Śp. Podolska Lucyna
   • Śp. Stępkowska Lucyna-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Śp. Wachowiak Teresa-nauczyciel świetlicy
   • Śp. Wasik-Młynarczyk Halina-nauczyciel wychowania fizycznego


    W szkole pracowali również:
   • Adamski Marek –nauczyciel wychowania fizycznego
   • Baj-Nawrocka –nauczyciel języka angielskiego
   • Balbierz Agnieszka-nauczyciel języka polskiego
   • Bałanda Aneta –nauczyciel angielskiego
   • Baran Maria-pedagog szkolny
   • Baranowska Renata –nauczyciel bibliotekarz
   • Bartoszewski Jan-nauczyciel języka angielskiego
   • Białas Małgorzata –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Bieńkowski Tadeusz –nauczyciel wychowania fizycznego
   • Błońska Bożena –nauczyciel religii
   • Brenk Ewa –nauczyciel świetlicy
   • Bryłka Magdalena-nauczyciel biologii
   • Bogusz Marek-nauczyciel techniki, w-ce Dyrektor Szkoły
   • Bohdanowicz Grażyna-nauczyciel języka polskiego
   • Borda Elżbieta -nauczyciel matematyki
   • Borcz Beata-nauczyciel religii
   • Borcz Maria –nauczyciel religii
   • Borkowska Czesława –nauczyciel świetlicy
   • Borowczak Barbara –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, religii, bibliotekarz
   • Borowiak Krystyna-nauczyciel języka polskiego
   • Borowiecka Katarzyna –nauczyciel języka polskiego
   • Borzdyńska Irena-nauczyciel świetlicy
   • Buczak Anna –nauczyciel historii, w-ce Dyrektor Szkoły
   • Budny Wioletta-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Budzyńska Irena-nauczyciel wychowania fizycznego
   • Burdziak Wioletta -nauczyciel języka polskiego
   • Bytniewska Renata-nauczyciel języka rosyjskiego
   • Cejba Karbownik Anna -nauczyciel
   • Cieśla Teresa –nauczyciel matematyki
   • Cichocki Tomasz –nauczyciel muzyki
   • Chłopek Izabela-nauczyciel świetlicy
   • Chmiel Jarosław-nauczyciel techniki
   • Chodacka Danuta-nauczyciel techniki
   • Chodarewicz Magdalena-nauczyciel matematyki
   • Chomicz Jacek-nauczyciel informatyki
   • Chorużyk Danuta-nauczyciel religii
   • Czaja Andrzej-nauczyciel języka polskiego
   • Czapczyk Aniela - nauczyciel religii
   • Czech-Rzepkowska Anna -nauczyciel muzyki
   • Czerniawski Robert –nauczyciel techniki
   • Czerniawski Marek-nauczyciel
   • Czernik Renata –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego
   • Czekan Maria-nauczyciel muzyki
   • Dajworski Wiesław-nauczyciel
   • Dańko Ewa –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Darasz Renata -nauczyciel
   • Diakonów Sławomir-nauczyciel wychowania fizycznego
   • Drwęska Dorota-nauczyciel świetlicy
   • Drewniak Ewa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Dominiak Beata-nauczyciel
   • Dworak Jolanta –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Dudojć Urszula-nauczyciel
   • ks.Duszczak Tomasz-nauczyciel religii
   • Dutkiewicz Jerzy-nauczyciel
   • Dużak Izabela-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Ks.Duszczak Tomasz-nauczyciel religii
   • Dydo Beata –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Dylus Jacek -nauczyciel
   • Ejsmont-Dydo Beata-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Gabryszyn Radosław –nauczyciel religii
   • Gabryliszyn Ewa –nauczyciel religii
   • Głębocka Ewa-nauczyciel plastyki
   • Głowacka Teresa-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Głuszczak Urszula-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Głuszczak Konrad –nauczyciel języka angielskiego
   • Gibas Czesław –pedagog szkolny
   • Gintowt Jolanta-nauczyciel wychowania fizycznego
   • Gordzijewska Anna-nauczyciel religii
   • Górska Jarosława-nauczyciel techniki
   • Gołąbek Agata –nauczyciel języka angielskiego
   • Gonciarska- Kołtun Małgorzata-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego
   • Goździcka-Marciniak Małgorzata –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Górski Wiesław-nauczyciel informatyki, techniki
   • Gramza Sławomir-nauczyciel religii
   • Grochola Elżbieta-nauczyciel języka polskiego
   • Gruszczyńska Jolanta –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz
   • Gryga Ryszard –nauczyciel techniki
   • Grzeszczak Ewa -nauczyciel
   • Helwich Hanna –nauczyciel świetlicy
   • Heyser Bernadeta –nauczyciel świetlicy
   • Hulbój Marzena-nauczyciel historii
   • Horyń Barbara-nauczyciel plastyki, muzyki, sztuki
   • Hryniewicz Janusz-nauczyciel religii
   • Iwiński Daniel-nauczyciel
   • Jach Mirosława –nauczyciel
   • Jałowy Ewa –nauczyciel religii
   • Jakubow Piotr –nauczyciel języka angielskiego
   • Janiak Beata –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Jank Beata-siostra -nauczyciel religii
   • Janowiak-Burdziuk Elżbieta-nauczyciel języka polskiego
   • Jaroszek Anna –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Jaskólska Małgorzata –nauczyciel religii
   • Jaworski Krzysztof-nauczyciel wychowania fizycznego
   • Józefów Krystyna –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego
   • Kania Franciszka-nauczyciel matematyki
   • Kaptur Joanna-nauczyciel
   • Karbownik Anna –nauczyciel świetlicy
   • Karolkowska Małgorzata-nauczyciel języka polskiego
   • Kaszyńska Lidia –pedagog szkolny
   • Kawa Grażyna –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Kedo Vira –nauczyciel języka angielskiego
   • Kędziora Iwona –nauczyciel świetlicy
   • Kędziorska Agnieszka –nauczyciel przyrody
   • Kępka Mariusz –nauczyciel religii
   • Kępka Piotr-nauczyciel religii
   • Klimaszewski Ludwik –nauczyciel muzyki
   • Klimczak Katarzyna -nauczyciel
   • Kłudka Grażyna-nauczyciel fizyki
   • Koitka Ewa –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Kominowska Halina-nauczyciel świetlicy
   • Korsak Iwona -nauczyciel
   • Koterla Jadwiga –nauczyciel religii
   • Kowalska Anna –nauczyciel języka niemieckiego
   • Koźmiński Adam-nauczyciel religii
   • Kropa Wioletta –nauczyciel muzyki
   • Królikowski Bogdan-nauczyciel matematyki
   • Krukowska Izabela –nauczyciel świetlicy
   • Kruszel Katarzyna-nauczyciel historii
   • Kubacka Julia –nauczyciel języka angielskiego
   • Kulik Beata -nauczyciel
   • Kulma Mariusz –nauczyciel muzyki
   • Kunicki Mirosław-nauczyciel wychowania fizycznego, biologii
   • Kutyła-Wachnowicz Anna-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego
   • Kuś Elżbieta-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka niemieckiego
   • Kuźmicka Zuzanna –nauczyciel biologii
   • Kwiecińska Anna –nauczyciel muzyki
   • Lalik Małgorzata –nauczyciel języka angielskiego
   • Lamch Aniela
   • Legan Romualda –nauczyciel języka polskiego
   • Leonowicz Bożena
   • Lenart Renata -nauczyciel
   • Leśniańska Franciszka
   • Leśny Jarosław –nauczyciel religii
   • Lewandowska Bożena –nauczyciel języka rosyjskiego
   • Lewandowski Marek –nauczyciel historii
   • Lewczuk Czesława-nauczyciel matematyki
   • Lirka Roman –nauczyciel religii
   • Linkiewicz Alina –nauczyciel geografii
   • Lisowska Gabriela -nauczyciel
   • Łukaszewicz Izabela –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Matus Anna -nauczyciel
   • Maculewicz Michał-nauczyciel muzyki
   • Magierska Marzanna-nauczyciel
   • Malinowska Katarzyna –nauczyciel języka niemieckiego
   • Malinowska Roksana -nauczyciel
   • Mahlke Mariola –nauczyciel
   • Majchrowska Barbara-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Manikowska Katarzyna -nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Maszkowska Elzbieta-nauczyciel języka polskiego
   • Materyński Andrzej–nauczyciel religii
   • Matrejek Aleksander-nauczyciel informatyki, w-ce Dyrektor Szkoły
   • Mazur Marcin-nauczyciel religii
   • Młynarczyk Helena–nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Michalak Arleta–nauczyciel geografii
   • Michałowska Dorota-nauczyciel języka polskiego
   • Migdalska Anna-nauczyciel plastyk, muzyki, sztuki
   • Molska Grażyna-nauczyciel wychowania fizycznego
   • Mołodczak Stefania–nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Motyl-Komoda Ewa–nauczyciel religii
   • Mamczyc Małgorzata -nauczyciel
   • Moroz Bogusław–nauczyciel techniki
   • Moroz Grażyna–nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, w-ce Dyrektor Szkoły
   • Myśliwiec Józef –nauczyciel wychowania fizycznego
   • Muńko Agata-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Nawrocki Gustaw –nauczyciel plastyki
   • Najdek Ireneusz-nauczyciel religii
   • Nowakowska Dorota-nauczyciel świetlicy
   • Nowosiadło Małgorzata –nauczyciel języka rosyjskiego
   • Nowicka Danuta -nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, biologii, w-ce Dyrektor Szkoły
   • Nowakowska Anna-nauczyciel techniki
   • Norsesowicz Anna –nauczyciel świetlicy
   • Olczyk Katarzyna -nauczyciel
   • Olszowy Jolanta –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Osiewicz Tomasz –nauczyciel bibliotekarz
   • Opara Anna -nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Paciorek Katarzyna
   • Panfil Ewa -nauczyciel
   • Pasierbowicz Jan-nauczyciel religii
   • Paśniewska Anna-nauczyciel
   • Pawlik Władysław –nauczyciel religii
   • Petri Zbigniew –nauczyciel matematyki
   • Piątkowska Anna –nauczyciel matematyki
   • Piechocka Joanna-nauczyciel języka polskiego
   • Piekoszewski Mariusz –nauczyciel religii
   • Pięta Arleta –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Pikuta Bożena -nauczyciel
   • Pławska Danuta-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Poniedziałek Joanna –nauczyciel informatyki
   • Porada Anna –nauczyciel języka niemieckiego
   • Porąbka Anna-nauczyciel religii
   • Porańczyk Maria –nauczyciel muzyki
   • Przewoźnik Jan –nauczyciel języka angielskiego
   • Przewoźnik Danuta -nauczyciel
   • Przybysz Małgorzata-nauczyciel świetlicy
   • Przybysz Dorota –nauczyciel świetlicy
   • Pudełko Sabina –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, geografii
   • Pytka Zbigniew –nauczyciel techniki
   • Radecka Elżbieta –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Radlińska-Tyma Roksana-nauczyciel języka angielskiego
   • Rawa Ewa-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Rawa Mirosław-nauczyciel wychowania fizycznego
   • Rawska Maria –nauczyciel języka angielskiego
   • Rembelińska Arleta-nauczyciel języka angielskiego
   • Rogalska Brygida-nauczyciel
   • Rokosz Robert-nauczyciel języka niemieckiego
   • Roman Anna-nauczyciel języka angielskiego
   • Romanowicz Joanna –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Romanowska Lucyna-pedagog szkolny
   • Rość Urszula -nauczyciel
   • Rzepecka Stanisława -nauczyciel matematyki
   • Sender Janusz-nauczyciel
   • Senyszyn Tadeusz –nauczyciel świetlicy
   • Seweryńska Henryka-nauczyciel
   • Sieczka Andrzej –nauczyciel religii
   • Sieniuć Grzegorz –nauczyciel religii
   • Sienkiewicz Joanna-nauczyciel matematyki
   • Sikorska Ewa - nauczyciel informatyki
   • Sikorski Marian -nauczyciel
   • Siwik Stanisława –nauczyciel matematyki
   • Skowroński Andrzej –nauczyciel muzyki
   • Skrentna Weronika –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Sławuta Beata-nauczyciel
   • Sochacki Antoni –nauczyciel historii
   • Sodal Aldona -nauczyciel
   • Sowińska Beata –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki
   • Staniszewska Joanna -nauczyciel
   • Stankiewicz Beata –nauczyciel biologii
   • Steć Hanna –nauczyciel religii
   • Stefanowicz Urszula-nauczyciel religii
   • Stempniewicz Monika-nauczyciel matematyki
   • Strzesak Halina-nauczyciel języka polskiego
   • Sural Agnieszka –nauczyciel religii
   • Sychowska-Grygiel Dorota-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Szadkowski Jacek -nauczyciel
   • Szakiel Jerzy-nauczyciel religii
   • Szawerda Anna -nauczyciel
   • Szelczyńska Karina -nauczyciel
   • Szczepanik Małgorzata -nauczyciel
   • Szczepańska Grażyna-nauczyciel
   • Szczerba Barbara –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Szcześniewska Irena -nauczyciel
   • Szkwarek Krzysztof –nauczyciel religii
   • Szumińska Bogumiła-nauczyciel wychowania fizycznego
   • Szwec-Nadworny Piotr nauczyciel religii obrządku grekokatolickiego
   • Szwonka Elżbieta-nauczyciel języka polskiego
   • Szydełko Ludwik-nauczyciel matematyki
   • Świerczyńska Maria –nauczyciel języka polskiego
   • Telec Aleksandra –nauczyciel muzyki
   • Thel Irena-nauczyciel matematyki
   • Trepczyk Zofia-nauczyciel religii
   • Tomasik Renata-nauczyciel
   • Toruńczak Wioletta –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Truszczyńska Natalia –nauczyciel
   • Urbanowicz Irena-nauczyciel matematyki
   • Wawrzkiewicz Romana –nauczyciel języka polskiego
   • Wasik Maria-nauczyciel świetlicy
   • Wasilkowska Janina –nauczyciel bibliotekarz
   • Wasylkowicz Iwona-nauczyciel bibliotekarz
   • Węglewski Robert –nauczyciel religii
   • Węgrzanowska Emma-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz
   • Wilczyńska Łucja-nauczyciel języka polskiego
   • Wilk Anna –nauczyciel języka niemieckiego
   • Wiśniewska Ewa-nauczyciel świetlicy
   • Wiśniewska Renata-nauczyciel
   • Wróbel Joachim-nauczyciel muzyki
   • Wojtas-Ślubowska Donata-nauczyciel
   • Wolińska Iwona –nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz
   • Wołoszyn Zofia -nauczyciel
   • Wójtowicz Alicja-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Wyszyńska Renata-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Vintoniv Volodymyr -nauczyciel religii obrządku grekokatolickiego
   • Zalewska Renata –nauczyciel
   • Zaleska Irena-nauczyciel geografii
   • Zachowska Izabela-nauczyciel
   • Zapart Paweł-nauczyciel języka polskiego
   • Zawiszak Mieczysława –nauczyciel języka polskiego
   • Zatylna Agnieszka-nauczyciel bibliotekarz
   • Złotnicka Monika –nauczyciel religii
   • Zmyślony Dominik –nauczyciel biologii
   • Zwierzchowska Zofia –nauczyciel języka angielskiego
   • Zwierzchlewska Ewa-nauczyciel religii
   • Zwierzchlewski Wojciech-nauczyciel techniki
   • Żuk Artur –nauczyciel religii
   • Żurakowska Katarzyna –nauczyciel religii
   • Żurawiecka Elżbieta –nauczyciel


    Jeśli zauważyłeś(-łaś), że nie ma Cię na żadnej liście
    lub znalazłeś (-łaś) jakieś pomyłki lub nieścisłości,
    a byłeś(-łaś) nauczycielem naszej placówki
    to napisz do nas, a na pewno to uzupełnimy lub naprawimy!!!
    e-mail: zs20@zs20.webserwer.pl


    Z góry dziękujemy!!!
 • Elektroniczny Dziennik
  BIP
  Klub Szkół UNICEF
  Certyfikaty


  Logowanie
  Nazwa użytkownika

  Hasło  Nie możesz się zalogować?
  Poproś o nowe hasło
  Wygenerowano w sekund: 0.02 1,521,927 Unikalnych wizyt