Styczeń 26 2020 18:42:57
Zespół Szkół nr 20
O szkole
Historia
Dyrekcja
Sekretariat
Bilblioteka
Świetlica
Stołówka
Pomoc medyczna
Pedagog/Psycholog
Nauczyciele
Pracownicy administracji
Sport
Harcerstwo
Samorząd Szkolny
Dokumenty szkoły
Statut szkoły
PZO w SP-20
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program nauczania Wychowania do życia w rodzinie dla klasy 8
Regulaminy
Organizacja wycieczek
Nabór SP-20 2019/2020
Nabór do SP
Zasady rekrutacji
Obwody
Terminy postępowania
Kryteria rekrutacji
Wnioski
Rekrutacja do Szkół Ponadpodstawowych
E-nabór
Przedmioty punktowane
Rozporządzenie MEN
Zarządzenie Kuratora
Harmonogram
Prezentacja
Linki do stron
Dla ucznia
PROJEKT ZIT
Plan dzwonków
Zajęcia dodatkowe
Projekt edukacyjny
Konkursy przedmiotowe
Konkursy
Prawo Szkolne
Telefon zaufania
Egzamin ósmoklasisty
Kalendarz roku szkolnego
Rodzice
Dokumenty szkoły
Rada Rodziców
Wpłaty na Radę Rodziców
Licznik
--->>> <<<---
Powitanie

Witamy na stronie
Szkoły Podstawowej nr 20
z Oddziałami integracyjnymi
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Szarych Szeregów 7
tel/fax: (095) 722-94-55
e-mail: sp20@edu.gorzow.pl


Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole.
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. Z pełną listą państw i instytucji biorących udział w Dniu Bezpiecznego Internetu oraz z podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org.
Głównym celem DBI jest:
inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych,
• zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online
• promocja pozytywnego wykorzystywania internetu.

Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.
DBI 2020 odbywa się pod hasłem
„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.
Podczas najbliższych obchodów zachęcać będzie wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. W nadchodzącym roku zwróci szczególną uwagę na istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.
Co roku, Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) podejmuje liczne działania, które mają służyć realizacji celów wpisanych w obchody DBI. Jednym z nich jest organizacja konferencji z okazji DBI, adresowana do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych oraz praktyków pracujących z dziećmi. Konferencja z okazji DBI 2020 odbędzie się 11 lutego w Warszawie.
Ponadto, podczas obchodów DBI organizatorzy zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne do wspierania tego przedsięwzięcia przez organizację lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, gazetek szkolnych, kampanii informacyjnych, konkursów).
Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim zostanie:
• przygotowana zostanie gazetka w holu głównym szkoły,
• odbędą się lekcje informatyki podczas, których zostaną wykorzystane scenariusze lekcji ze www.saferinternetday.org.
• zamieszczona informacja na stronie www.zs20.webserwer.pl oraz baner promujący DBI 2020
• konkurs na plakat (termin do 11 lutego) „Dzień Bezpiecznego Internetu 2020: Działajmy razem!”.

ZAPRASZAMY!!!


Koordynatorzy:
Kamila Frątczak
Katarzyna Sochacka
Patryk Jodko
(nauczyciele informatyki)Matematyka Bez Granic 2020
Informujemy że w tym roku 11 klas startuje w międzynarodowym konkursie Matematyka Bez Granic. Jest to konkurs bezpłatny, międzyklasowy, adresowany do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Do konkursu przystąpiły klasy: 501,503,506,507,601,603,606,607 i 608 (kategoria Junior) i klasy 803 i 804 (kategoria Senior).

Etap wstępny wewnątrzszkolny jest przeprowadzany do 25 lutego 2020 roku przez nauczycieli matematyki.
Finał Seniora odbędzie się 27 lutego 2020 roku, godzina 10:00-11:30
Finał Juniora odbędzie 5 marca 2020 roku, godzina 10:00-10:50

W czerwcu odbędzie się wręczenie dyplomów, nagród laureatom konkursu w regionach.
Start w finałach już niedługo. Życzymy powodzenia. Może uda się powtórzyć sukces z poprzedniego roku, gdzie laureatami były dwie klasy z naszej szkoły: klasa 705 pod kierunkiem p. K. Erdmann i klasa 801 pod kierunkiem p. M. Molik.

Nauczyciele matematyki
Asy Internetu
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wlkp. realizuje program edukacyjny nauczania obywatelstwa cyfrowego i bezpieczeństwa „ASY INTERNETU”, powstały w ramach współpracy Z Fundacją Szkoła z Klasą oraz firmą Google i Internet Keep Safe Coalition.

Asy internetu to program edukacyjny, który pomaga w poznawaniu podstaw bezpieczeństwa i udziału w społeczności internetowej, by bez obaw poruszać się po świecie online. Celem programu jest również wzmocnienie w dzieciach i nastolatkach wartości, które pomogą im uniknąć zagrożeń w sieci. Program zawiera treści odpowiadające standardom edukacji: polonistycznej, społecznej, technicznej, informatycznej oraz etyki. Ponadto kształtuje kompetencje zawarte w katalogu kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych.


Przewodnie myśli programu edukacyjnego Asy Internetu: Rozsądek, Uważność, Siła (Asertywność), Życzliwość i Odwaga nauczą uczniów korzystania z Internetu w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.


Pod każdym z haseł przewodnich kryją się interaktywne lekcje o tym jak:
• Udostępniać z głową treści i informacje o sobie
• Nie dać się nabrać internetowym oszustom
• Chronić swoje sekrety używając silnych haseł
• Być życzliwym i reagować na niewłaściwe zachowania internautów
• Rozmawiać o wątpliwościach, gdy trafimy w internecie na coś niepokojącego


Koordynatorzy projektu:
mgr inż. Patryk Jodko
mgr Katarzyna Sochacka
Warsztaty muzyczne "Pa, pa, pa...tak orkiestra dęta gra"
14 stycznia w MCK uczniowie klasy 204 uczestniczyli
w warsztatach muzycznych. Dzieci zostały zaproszone na to cykliczne wydarzenie (zaplanowano jeszcze trzy spotkania) przez rodziców Szymona,
p. Annę i Michała Wiśniewskich; dyrygentkę i klarnecistę. Razem z muzykami Gorzowskiej Orkiestry Dętej na pierwszych warsztatach uczniowie poznali instrumenty dęte drewniane: flet prosty i poprzeczny, saksofon altowy i tenorowy oraz klarnet. Wysłuchali ich brzmienia, zapoznali się z budową,
a także sposobem gry na nich, czego również mogli doświadczyć.

Finałem spotkania było samodzielne wykonanie eko instrumentu – fletni Pana. Następnego dnia dzieci opisywały wrażenia z warsztatów. Każda wypowiedź zawierała słowa radości, zachwytu i podziwu dla tak dobrze zorganizowanego czasu z muzyką.

Małgorzata Protoklitow
Warsztaty w MCK klasa 061
We wtorek 14.01.2020 dzieci z oddziału przedszkolnego 061 uczestniczyły w warsztatach organizowanych przez Gorzowską Orkiestrę Dętą w Miejskim Centrum Kultury. Na zajęciach dzieci poznały instrumenty dęte.

GALERIAKamila Kumorek
Międzynarodowy Dzień Popcorrnu klasa 061

W piątek 17.01.2020 dzieci z oddziału przedszkolnego 061 obchodziły Międzynarodowy Dzień Popcornu. Na zajęciach dzieci dowiedziały się z czego powstaje popcorn, jak się go przygotowuje, co należy zrobić aby miał inny smak. Dzieci wykonały pracę plastyczną- baranka z popcornu.


GALERIAKamila Kumorek
Wyjście klas 061 i 062 do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
W środę 18.12.2019 dzieci z oddziałów przedszkolnych 061 i 062 uczestniczyły w zajęciach w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim. Na zajęciach dzieci uczyły się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nagrodą za cierpliwe i uważne uczestniczenie w zajęciach była wizyta w siedzibie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i przyjrzenie się z bliska medycznemu śmigłowcowi.


GALERIAKamila Kumorek
Wyjście klas 703 i 704 do Sądu Okręgowego
Dnia 10.01.2020r. klasy 703 i 704 uczestniczyły w rozprawie sądowej. Oskarżonym był mężczyzna, któremu postawiono zarzut posiadania narkotyków.
Po dotarciu na miejsce wszyscy musieliśmy przejść przez specjalną bramkę, która wykrywa metalowe przedmioty. Po kontroli czekała już na nas mama naszego kolegi, która zaprowadziła nas do sali konferencyjnej. Tam mieliśmy poczekać na pana sędziego. Po chwili sędzia przyszedł i powiedział nam, że wcześniejsza rozprawa się przedłużyła i musimy poczekać . W tym czasie pan sędzia opowiedział nam o stroju sędziego, prokuratora, ławnika i obrońcy. Zdążył także powiedzieć kilka słów o pracy w sądzie. Z dużym zainteresowaniem słuchaliśmy sędziego.
Gdy już sala rozpraw się zwolniła, w ciszy i spokoju udaliśmy się do niej. Po wejściu poproszono nas o zajęcie miejsc. W ławce przy wejściu czekał już oskarżony wraz z obrońcą, naprzeciwko oskarżonego siedział prokurator, a pomiędzy nimi na podwyższonym biurku siedział sędzia wraz z dwoma ławnikami. Gdy zaczęła się rozprawa zostały przedstawione zarzuty przez prokuratora, następnie sędzia poprosił oskarżonego o złożenie zeznań i odpowiadanie na pytania .
Po zeznaniach pan sędzia zarządził 10 minutową przerwę na ustalenie wyroku dla oskarżonego. Wszyscy na przerwie zastanawiali się co będzie dalej? Jaki wyrok zostanie wydany? Po przerwie zostaliśmy zaproszeni z powrotem na salę. Został przedstawiony wyrok oskarżonemu i wytłumaczenie. Gdy oskarżony wyszedł, podziękowaliśmy panu sędziemu za to, że mogliśmy uczestniczyć w takiej sprawie.

Wszyscy byli zachwyceni, myślę że większości uczniów bardzo spodobała się rozprawa.
Warsztaty w JRG nr 1 Gorzowskiej Straży Pożarnej
11 stycznia uczniowie klasy 401 byli gośćmi Jednostki Ratunkowo-Gaśniczej nr 1 Gorzowskiej Straży Pożarnej.

Podczas pobytu na terenie jednostki, uczniowie uczestniczyli w warsztatach w trakcie których poznali zasady dotyczące bezpieczeństwa oraz proste czynności ratownicze. Brali udział w symulacji zadymienia palących się pomieszczeń oraz uczestniczyli w pokazie pojazdów strażackich. Strażacy przybliżyli dzieciom pracę strażaka oraz warunki, zasady i zagrożenia towarzyszące służbie w straży pożarnej

Dzięki uprzejmości gospodarzy, klasa 401 mogła przyglądać się również wyjazdowi jednostki do zgłoszenia. Na szczęście jak się okazało fałszywego.

GALERIAWychowawca klasy 401
K.Marek
Koło języka angielskiego
Zakończył się jesienno-zimowy okres działalności poniedziałkowego Koła Języka Angielskiego. W jego ramach uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych, między innymi dokonywali przekładu fragmentu książki dla dzieci Smoki (tekst: Ewa Ziółkowska-Darmas, wyd. Olejsiuk).
Zapraszamy do zapoznania się z ich pracami w holu szkoły.

Ilustracje wykonali: Magda Kowalec, Agatka Czarnecka, Milena Maciejczuk. Alicja Wieczorek, Lilia na Kwasniewska, Hania Jankowska, Emilia Majorowicz, Zofia Bystranowska, Rozalia Sosnówka, Martyna Sterżeń, Wanessa Jędrzejewska, Natalia Lubecka, Lena Trzcińska, Gabrysia Piechocka, Wiktoria Zagórska, Amelia Mikołajczak, Zosia Wiśniewska, Zuzia Wysocka

Szczególne wyróżnienia za sumienność i frekwencję należą się Oli Kondratowicz, Oli Wojtkowiak, Adamowi Lewosińskiemu, Dominikowi Kondratowicz.

Specjalne podziękowania dla Kuby Kulikowskiego, Kornela Kopańskiego i Adama Lewosińskiego za uczniowską pomoc z języka angielskiego, oferowaną młodszym kolegom.

Piotr Tokarczyk
Było pięknie i świątecznie! Konkursy rozstrzygnięte, nagrody wręczone
19 grudnia 2019 roku został rozstrzygnięty konkurs na NAJPIĘKNIEJSZY GABINET NA BOŻE NARODZENIE I NAJPIĘKNIEJSZY ZAKĄTEK W NASZEJ SZKOLE. Dzięki konkursom, mogliśmy poczuć nastrój i atmosferę Świąt Bożego Narodzenia oraz stworzyliśmy okazję do odnoszenia sukcesów, bo każda klasa pod kierunkiem nauczyciela, mogła udekorować swój gabinet i korytarz przy swoim gabinecie.
Dzięki pomysłowości i pracy, zarówno gabinety jaki i korytarze przeistoczyły się w przytulne miejsca, w których chciało się przebywać, uczyć, wspominać, poczuć, że Święta Bożego Narodzenia są już blisko.
W dwóch niezależnych komisjach oceniających gabinety i korytarze pracowali uczniowie ze Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Kryteriami, którymi kierowały się komisje, było: czy jest to gabinet, w którym chciałoby się mieć wszystkie lekcje a także doceniono pomysłowość, estetykę i efekty wizualne wykonanych dekoracji.

Wszystkie gabinety i korytarze zostały sfotografowane, a wystawę zdjęć będzie można obejrzeć w holu głównym szkoły.
Komisje doceniły pracę klasy 704, której wychowawcą jest pan Paweł Karolczuk i uznały, że gabinet tej klasy, 13A, został najładniej i najprzytulniej udekorowany. Gratulujemy panu Pawłowi Karolczukowi oraz klasie 704. Brawo! Komisje dokonały również oceny szkolnych korytarzy i jednogłośnie stwierdziły, że najświąteczniej wyglądał korytarz w segmencie A na parterze, czyli polonistyczny. Nagrodę w imieniu nauczycieli języka polskiego odebrała pani Aleksandra Krawiec, przewodnicząca Zespołu Nauczycieli Humanistów. Gratulujemy nauczycielom języka polskiego.
Zwycięzcy otrzymali nagrody, które zostały wręczone 14 stycznia w holu głównym szkoły przez panią wicedyrektor Barbarę Bilińską, pana Marka Zblewskiego, opiekuna Szkolnego Samorządu Uczniowskiego oraz przez przewodniczącą Szkolnego Samorządu Uczniowskiego Marysię Szlachtę oraz Natalię Chwin i Laurę Sobierajczyk.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w Konkursy, bardzo serdecznie dziękujemy a zwycięzcom gratulujemy!

GALERIA

Elektroniczny Dziennik
BIP
Klub Szkół UNICEF
Certyfikaty


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Wygenerowano w sekund: 0.02 1,521,947 Unikalnych wizyt