Listopad 15 2019 21:16:51
Zespół Szkół nr 20
O szkole
Historia
Dyrekcja
Sekretariat
Bilblioteka
Świetlica
Stołówka
Pomoc medyczna
Pedagog/Psycholog
Nauczyciele
Pracownicy administracji
Sport
Harcerstwo
Samorząd Szkolny
Dokumenty szkoły
Statut szkoły
PZO w SP-20
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program nauczania Wychowania do życia w rodzinie dla klasy 8
Regulaminy
Organizacja wycieczek
Nabór SP-20 2019/2020
Nabór do SP
Zasady rekrutacji
Obwody
Terminy postępowania
Kryteria rekrutacji
Wnioski
Rekrutacja do Szkół Ponadpodstawowych
E-nabór
Przedmioty punktowane
Rozporządzenie MEN
Zarządzenie Kuratora
Harmonogram
Prezentacja
Linki do stron
Dla ucznia
PROJEKT ZIT
Plan dzwonków
Zajęcia dodatkowe
Projekt edukacyjny
Konkursy przedmiotowe
Konkursy
Prawo Szkolne
Telefon zaufania
Egzamin ósmoklasisty
Kalendarz roku szkolnego
Rodzice
Dokumenty szkoły
Rada Rodziców
Wpłaty na Radę Rodziców
Licznik
--->>> <<<---
Powitanie

Witamy na stronie
Szkoły Podstawowej nr 20
z Oddziałami integracyjnymi
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Szarych Szeregów 7
tel/fax: (095) 722-94-55
e-mail: sp20@edu.gorzow.pl


KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMIKonsultacje z nauczycielami odbędą się:

19.11.2019r. od godz. 17.30 do 19.00


Nauczyciele są dostępni w gabinetach i na stołówce szkolnej.


ZAPRASZAMY !


PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019
W roku szkolnym 2019/2020 w ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty dla uczniów klas ósmych będzie przeprowadzona w naszej szkole diagnoza sprawdzająca poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. Diagnoza będzie miała formę próbnego egzaminu ósmoklasisty.

Terminy egzaminów próbnych z poszczególnych przedmiotów są następujące:

język polski - 3 grudnia 2019 r.
matematyka - 4 grudnia 2019 r.
język angielski/język niemiecki - 5 grudnia 2019 r.


Wstępne wyniki będą przekazane w grudniu, a raporty ogólnopolskie dostępne będą w styczniu 2020 r.
W tych dniach będzie zmieniona organizacja pracy szkoły.
Urocczyste obchody 101 rocznicy Odzyskania Niedodległości.
W dniu 8 listopada br. uroczyście obchodziliśmy w naszej szkole 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez nasz kraj. Uczniowie, nauczyciele i rodzice wspólnie świętowali ten szczególny i radosny dzień dla naszego kraju.

11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia pamiętamy i czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy.

Samorząd Uczniowski chcąc uczcić to wydarzenie zorganizował "Grę Historyczną" dla klas siódmych i ósmych, w której uczniowie musieli wykazać się wiedzą w dziedzinie historii, sztuki, muzyki, literatury i pierwszej pomocy. Najlepszą klasą okazała się 706 gratulujemy.

GALERIA
Opiekun Marek Zblewski.
Lekcja filmowa w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wlkp.
Dnia 12 listopada 2019 r. klasa 601sp z wychowawczynią Kamilą Frątczak i Magdaleną Furmaniak udaje się na kolejną lekcję filmową do Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wlkp., gdzie oddajemy się opowieści filmu pt.” Niewidzialny chłopiec” część II, na podstawie którego możemy zobaczyć jakie panują relacje w grupie rówieśniczej, jak można je rozwiązać, jak może czuć się wyalienowany bohater, jak bycie innym w wpływa na nas, co to znaczy bycie lepszy i jakie relacje panują w grupie kiedy brak jest integracji i czy super moc – to jest to co załatwi wszystkie problemy.

Po emisji filmu oddaliśmy się debacie – dyskusji na temat wartości jakie przedstawił nam film oraz analizujemy postawę bohaterów filmu pod czujnym okiem pani Iwona Bartnicka (prowadząca warsztaty).Kreatywna lekcja poza szkołą, to lekcja która wzbogaca naszą edukację oraz proces wychowawczy.
Film uczy postaw i uwrażliwia na świat, filmowi bohaterowie przedstawiają nasz świat i pozwala na podjęcie ciekawej dyskusji oraz inspiruje do pracy warsztatowej.
GALERIA


Uczniowie klasy 601sp
Wychowawca: Kamila Frątczak
11 listopada w klasie 601
11 listopada to Święto Narodowe. W tym roku obchodziliśmy 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji 08 listopada br. (piątek) był dniem uroczystym.
Nasza klasa 601sp bardzo czynnie uczestniczyła w wydarzeniu pt.: „Tak odzyskiwaliśmy niepodległość”, przygotowaną przez uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycieli historii. Odśpiewaliśmy HYMN PAŃSTWOWY, oraz przygotowaliśmy w naszym gabinet 10c (informatycznym) gazetkę ścienną, którą przygotował nasz kolega z klasy Dawid Lewicki wraz z mamą Justyną Lewicką.

Obowiązywał w całej szkole strój galowym, ozdobiony własnoręcznie wykonanym kotylionem.
W tym dniu w holu głównym obejrzeliśmy również wystawę pt. Droga do niepodległości – 1918 i wysłuchaliśmy pieśni patriotycznych, a podczas lekcji języka polskiego wzięliśmy udział w projekcie pt.: Niepodległość gdzie oddaliśmy się wypełnieniu kart pracy.
GALERIA


Klasa 601sp
wraz z wychowawcą
Kamilą Frątczak

Klasa 601 w Miejskiej Straży Pożarnej
13 listopada 2019 r. klasa 601sp wraz z wychowawcą Kamilą Frątczak i Magdaleną Furmaniak już skoro świt organizuje się do wyjścia. Dziś naszym celem jest zapoznanie z misją niesienie pomocy medycznej, w jak najkrótszym czasie i z zachowaniem najwyższej staranności - bazą, pracownikami, procedurami, sprzętem medycznym oraz śmigłowcem ratowniczym, więc odwiedzamy Lotnicze Pogotowie Ratownicze przy ul. Dekerta w Gorzowie Wlkp. W zeszłym roku byliśmy pod koniec czerwca w Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. - Jednostce Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 dla przypomnienia kilka zdjęć:

GALERIA


W Lotniczym Pogotowiu Ratowniczym po przybyciu na miejsce przywitał nas pan Robert Hełminiak - ratownik medyczny (Dyrektor Regionalny Regionu Zachodniego), który zaprosił do hangaru i bardzo ciekawy sposób opowiedział o pracy zespołu oraz zapoznał nas z śmigłowcem ratunkowym oraz jego pracą. Obejrzeliśmy z wielką ciekawością całą bazę oraz wysłuchaliśmy wszystkiego co dotyczy pracy ratowników jej organizacji.
Do zadań Lotniczego Pogotowia Ratunkowego należy wykonywanie lotów do wypadków i nagłych zachorowań i pomoc ich ofiarom, transport pacjentów wymagających opieki medycznej pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej, lotniczy transport medyczny poza granice kraju oraz transport do Polski obywateli naszego kraju, ofiar wypadków lub nagłych zachorowań, do których doszło poza granicami Polski.
Od początku istnienia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego załogi śmigłowcowe i samolotowe przetransportowały ponad 116 tysięcy pacjentów.
Praca całego zespołu to praca bardzo odpowiedzialna i dlatego są tu najlepsi z najlepszych. Dziękujemy za gościnę i polecamy innym klasą.
A tak było:
GALERIA


Klasa 601sp
Wychowawca klasy:
Kamila Frątczak
Etapy szkolne konkursów przedmiotowych
Informujemy, że już od 21 listopada 2019 roku rozpoczną się etapy szkolne konkursów przedmiotowych organizowane przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.
Terminy etapów szkolnych reguluje zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 23/2019 z dnia 28 października 2019 r.

W dniu konkursu uczniowie przychodzą do szkoły ubrani na galowo.
Wyniki poszczególnych konkursów zostaną podane do wiadomości poprzez dziennik elektroniczny (ogłoszenia) oraz na stronie internetowej po zakończeniu wszystkich konkursów na etapie szkolnym.

Zarządzenie, regulaminy i inne informacje znajdują się z zakładce po lewej stronie - konkursy przedmiotowe. Wszystkich uczniów zachęcamy do udziału i życzymy sukcesów w poszczególnych etapach.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas ósmych przystąpią do egzaminu po szkole podstawowej. Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Na powyższych stronach znajdują się przykładowe arkusze oraz materiały ćwiczeniowe. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach:

21 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00 - język polski
22 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00 - matematyka
23 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00 - język obcy nowożytny


Wszelkie informacje dotyczące egzaminu będą przekazywane na bieżąco poprzez wychowawców klas, dziennik elektroniczny i stronę internetową szkoły.
Konkurs matematyczny Archimedes 2019
8 listopada odbył się w naszej szkole konkurs matematyczny Archimedes. W konkursie tym wystartowało 70 uczniów z klas 3 - 8. Na rozwiązanie 25 zadań mieli 45 minut.

Wyniki zostaną ogłoszone 10 stycznia 2020 r. Każdy uczestnik tego konkursu zostanie nagrodzony.

Kolejny konkurs matematyczny - Alfik odbędzie 27 listopada. Weźmie w nim udział 67 uczniów z klas 3 - 8.
Październik miesiącem cyberbezpieczeństwa
Październik to Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (European Cyber Security Month). Ogólnoeuropejska kampania, znana jako ECSM, organizowana jest przez ENISA z inicjatywy Komisji Europejskiej. W Polsce kampanię już po raz siódmy koordynuje NASK PIB.W 2019 roku Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa ma dwa tematy przewodnie:
• Cyberhigiena, a więc najprostsze działania, które powodują wzrost cyberbezpieczeństwa każdego z nas (np. systematyczna zmiana hasła i aktualizacja oprogramowania).
• Nowoczesne technologie takie jak sztuczna inteligencja (AI), czy Internet Rzeczy (IoT) oraz związane z nimi wyzwania, a także problematyka tzw. fake news.
Więcej informacji na temat kampanii ECSM na stronie bezpiecznymiesiac.pl

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa to w naszej szkole na lekcjach informatyki:
• Pogadanki,
• Filmy edukacyjne
• Dyskusje,
które podkreślają świadomość bezpieczeństwa w Internecie.

Cele prowadzonych zajęć:
- Uświadomienie zagrożeń jakie możemy spotkać w Internecie
- Rozwijanie odpowiedzialnej postawy dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.
- Analizowanie przez dziecko sytuacji, w których nie jest pewne, że są bezpieczne.
- Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w sieci.
- Wyrabianie nawyku dzielenia się obawami z dorosłymi.

W czasie zajęć lekcyjnych z informatyki przeprowadzone zostały lekcje z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych (filmy edukacyjne, scenariusze zajęć) ze strony www.dbi.pl , gdzie realizowane są zagadnienia z zakresu podwyższenie poziomu wiedzy uczniów na temat: konsekwencji nierozważnych działań online, zasad bezpiecznego korzystania z sieci, możliwych sposobów reagowania w sytuacji zagrożenia prywatności online.
GALERIAKamila Frątczak-nauczyciel informatyki
Spotkanie z p. Anną Giniewską
Pani Anna Giniewska jest bibliotekarzem gorzowskiej Biblioteki Pedagogicznej. W bieżącym roku szkolnym będzie odwiedzać raz w miesiącu uczniów trzech klas edukacji wczesnoszkolnej. Pierwsze spotkanie zaskoczyło uczniów zachęcaniem do czytania komiksów. Choć początkowo te zabawne historyjki kierowane były głównie do dorosłych, dziś komiksy mają rzeszę fanów również wśród najmłodszych czytelników.
Dlaczego właśnie komiksy??? Przede wszystkim uczą dyscypliny i skupiania uwagi, ale w bardzo przystępnej formie. Nierzadko są znacznie lepszym rozwiązaniem od tradycyjnych książek, chociażby dlatego, że nie przytłaczają długimi opisami i przyciągają uwagę kolorowymi obrazkami.

Podczas wizyty p. Ani uczniowie z wielkim zaciekawieniem odkrywali tajemniczy świat komiksów. Mieli okazję przeczytać ich fragmenty, ale także wykazać się znajomością niektórych z nich.
Interesująca była ta lekcja czytelnicza!
GALERIA


Małgorzata Protoklitow
Elektroniczny Dziennik
BIP
Klub Szkół UNICEF
Certyfikaty


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Wygenerowano w sekund: 0.02 1,477,151 Unikalnych wizyt